เครื่องประดับ โมกุเม่ กาเน่ เปรียบได้กับลวดลายของ “ชีวิต”

ชีวิตของทุกคนจะไม่มีทางเหมือนกัน แม้จะพยายามให้เหมือนเพียงใด การติดกันอย่างสมบูรณ์แบบ ของโลหะทั้ง 2 ชนิด ในการผลิต โมกุเม่ กาเน่ เสมือน “ความรัก”ของคน 2 คน ที่รักกันจริงเท่านั้นที่จะผสานใจกัน และ เดินทางไปด้วยกันสู่ “ความสำเร็จ” แม้ทางทีเดินจะไม่ง่าย ต้องมีความมานะ พยายาม อดทน กำลังใจสู้ คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา จึงจะพบกับ ลวดลายของความสำเร็จที่สวยงาม www.ponksmithi.com

พบกับเราได้ที่งาน ระหว่างวันที่ 4- 7 เมษายนนี้ เวลา 10.00-20.00 น. ที่ บูธ BITEC Booth.J06 …..และผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์มากไอเดียอีกมากมายในงาน Crafts Bangkok 2019 *Hall 101-102 ไบเทค บางนา จร้า

ลวดลายแห่ง ชีวิต ความรัก และความสำเร็จที่สมบูรณ์ ไม่ได้เกิดจากการมีทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นการพยายามสร้าง เข้าใจ และแก้ปัญหา เพื่อให้มันสมบูรณ์ ในรูปแบบของเรา
ซึ่งไม่ได้สมบูรณ์ในแบบของคนอื่นใด คือ

ลวดลายของชีวิตในแบบเรา มีหนึ่งเดียวในโลก
PONK SMiTHi

You may also like...