เขาชีจรรย์ พระพุทธรูปแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ใหญ่สุดในโลก

ภาพของพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นขนาดใหญ่บนหน้าผาภูเขาหิปูน ได้กลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่งของพัทยา

Read more