วัด, ศาสนสถานสถานที่ทำบุญ บริจาค

เปิดสักการะพระบรมสารีริกธาตุ-พระอรหันตธาตุ 24 ก.พ.-3 มี.ค.

ครั้งแรกในไทย ริ้วขบวนอัญเชิญพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ประดิษฐานชั่วคราวในไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชพระชนมพรรษา 6 รอบ และวันมาฆบูชา เปิดสักการะสนามหลวง 24 ก.พ.-3 มี.ค.นี้

สำหรับในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24–26 ก.พ.นี้ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประกอบด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์ 73 รูป พิธีเวียนเทียน สักการะบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่อัญเชิญจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.นี้

ไปที่ท้องสนามหลวง ทางเรืออิ่มบรรยากาศ จากท่าต้นทาง ลงท่าช้าง ถึงเลยจร้าสนามหลวง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ได้รับใบสวดพระราชทาน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่มีชื่อว่า ธรรมนาวา “วัง”

พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
สังโฆ เม นาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

ดาวน์โหลดรูปใบสวดพระราชทานใหญ่ได้ที่นี่เลยค่ะ Discovery-01.pdf

เปิดสักการะพระอรหันตธาตุ 3 จังหวัด

หลังจากนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.- 3 มี.ค.นี้ เวลา 09.00–20.00 น. ในส่วนภูมิภาค อัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน 3 จังหวัด ให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชา ดังนี้

– ภาคเหนือ วันที่ 5-8 มี.ค.นี้ เวลา 09.00–20.00 น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 10-13 มี.ค.นี้ เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี
– ภาคใต้ วันที่ 15 -18 มี.ค.เวลา 09.00–20.00 น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่

นอกจากนี้โดยในทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 น.จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ โดยแต่ละพื้นที่จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่

**ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมรับชมขบวนอัญเชิญ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีขาวหรือสีครีม