สนามหลวง

ท้องสนามหลวง หรือ สนามหลวง เป็นสนามขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัด, ศาสนสถานสถานที่ทำบุญ บริจาค

เปิดสักการะพระบรมสารีริกธาตุ-พระอรหันตธาตุ 24 ก.พ.-3 มี.ค.

ครั้งแรกในไทย ริ้วขบวนอัญเชิญพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ประดิษฐานชั่วคราวในไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชพระชนมพรรษา 6 รอบ และวันมาฆบูชา เปิดสักการะสนามหลวง 24 ก.พ.-3 มี.ค.นี้ สำหรับในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา

Read More