จังหวัด ปทุมธานี

เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เมืองท่องเที่ยวใกล้กรุง ที่คิดจะพักหรือไปเที่ยวผ่อนคลาย นอกจากจะเดินทางสะดวกใช้เวลาไม่นานแล้ว ยังมีที่เที่ยวมากมาย

วัด, ศาสนสถาน

ร่มอารามธรรมสถาน

ร่มอารามธรรมสถาน สาขาของวัดตาดน้ำพุ (ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี) สร้างขึ้นโดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ผศ.ปาหนัน บุญ-หลง ถวายที่ดินถนนคลอง ๑๐ เพื่อให้หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ สร้างร่มอารามธรรมสถานขึ้นมา เป็นที่อบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไปรับสมัครออนไลน์เท่านั้น https://www.romaram.org/application-online.php หลักสูตรการอบรมมีระยะเวลา ๓ วัน ๕

Read More