อุทยาน พระพิฆเนศปางยืน

อุทยานพระพิฆเนศปางยืน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศปางยืนที่อุทยานแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลักษณะองค์ท่านเป็นเนื้อสำริด มีชื่อเป็นที่รู้จักว่า “พระพิฆเนศปางยืน องค์สำริด สำเร็จ สมปรารถนา” พระหัตถ์ทั้ง 4 นั้นถือ ดอกบัว, มะม่วง, กล้วย, อ้อย และขนุน และที่พระบาทมีหนูกอด ลูกมะพร้าวซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดมสมูบรณ์ของแผ่นดิน ซึ่งการจัดสร้างจะต้องมีการหล่อในแต่ละส่วนขององค์พระพิฆเนศ จำนวนทั้งสิ้น 854 ชิ้น ในแต่ละครั้งที่หล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศจะมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต และในการหล่อ องค์พระพิฆเนศวาระต่างๆ มีการอัญเชิญเทพอย่างถูกต้องตามหลักพิธีกรรม

พระพิฆเนศปางยืน องค์สำริด สำเร็จ สมปรารถนา

บริเวณรอบองค์พระพิฆเนศมีซุ้มจัดบูชาพระพิฆเนศ ติดๆกันสามารถกราบไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย เทพเจ้าผู้ประทานโชคลาภ พระแม่กวนอิมเทพเจ้าผู้ประทานความเมตตา เทพเจ้าตี่จั่งอ้วง หรือ เต่จงอ๋อง พระกษิติครรภโพธิสัตว์ หรือเทพเจ้าผู้ไถ่บาป

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างอุทยานแห่งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ เพราะในบริเวณอุทยานจะมีชาวบ้านนำพืชผักผลไม้และอาหารมาวางขาย เวลาเปิด : 9.00-18.00 น.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/worldbiggestganesh/
http://www.ganeshthailand.com/