ไหว้พระ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์

ศาลพระพิฆเนศ อยู่บริเวณหน้าห้างอิเซตันของเซ็นทรัลเวิลด์ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางแยกราชประสงค์ ผู้คนนิยมมาไหว้ขอพรมงคลเพราะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จความสมหวัง ข้างๆพระพิฆเนศเป็นที่ประดิษฐานของพระตรีมูรติ เทพเจ้าแห่งความรัก สามารถซื้อดอกไม้บูชาท่านได้บริเวณหน้าห้าง ทั้งนี้การขอพรความรักกับเทพหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์คึกคัก ความเชื่อที่ว่าเป็นพระตรีมูรติ แต่นักวิชาการบอกคือพระศิวะ

ไหว้พระ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์
ไหว้พระ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ อยู่บริเวณหน้าห้างอิเซตันของห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางแยกราชประสงค์

ทั้งนี้ ศาลพระสทาศิวะเป็นที่สักการะของคนไทยที่มีความเชื่อว่า สามารถขอพรได้ทุกสิ่ง จะมีความสุขสมหวัง สมปรารถนา ส่วนศาลพระตรีมูรติที่หลายคนต้องการสักการะเพื่อขอพรเรื่องความรักโดยตรง สามารถเดินทางไปยังหน้าตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งขอศาลพระตรีมูรติ
*พระสทาศิวะ เป็นรูปพระศิวะที่ปรากฏห้าเศียร ปกติเรามักคุ้นเคยแต่พระศิวะที่มีเศียรเดียว รูปเคารพนี้พัฒนาขึ้นในอินเดียใต้ จากหลักปรัชญาความคิดของสำนักไศวสิทธานตะ ที่นับถือพระศิวะเป็นพระเจ้าสูงสุด

เชื่อกันว่าไม่ควรนำเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีส่วนผสมของไข่ไปถวาย พระพิฆเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จ ส่วนใหญ่แล้วคนจึงไปไหว้ขอเรื่องการเรียน และ การงาน ทราบมาว่า สามารถไหว้ด้วยธูป 9 ดอก หรือ ดอกไม้สด เทียน ผลไม้ วันที่ไปมีคนไหว้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะ