สถานที่ทำบุญ บริจาค

ผึ้งมาบอกบุญรับปีกระต่าย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและมอบโอกาสแก่คนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
โครงการ “ปันรักให้เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน”
เพื่อสมทบทุนการศึกษา ค่าอาหาร และฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพ นักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๕๙ น.
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 174

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอ้นพึงปรารถนาทุกประการ

นาย พงศ์ศักดิ์ เกษมสุวรรณ
ประธานดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 174

โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา https://cfbt.or.th/
วัตถุประสงค์
โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล (องค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไร) เฉพาะทางสำหรับนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา และพัฒนาศักยภาพ นักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนที่อยู่ในวัยเรียนอายุระหว่าง 3-20 ปี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับเตรียม อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามปรัชญาโรงเรียนที่ว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม ที่เป็นไปตามสัดส่วนต้นทุนของแต่ละคนมีอยู่”
จัดการศึกษาแบบให้เปล่าโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นใด รับนักเรียนทั้งแบบประจำและไป – กลับ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 84 คน มีครูและบุคลากรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง กิจกรรมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ

ทุกการบริจาคสามารถส่งสำเนา พร้อมชื่อ ที่อยู่ เพื่อขอใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/blind00123/